Бодлогууд

# Нэр
A Тхор Энхлут
B Шоргоолж Хүн Энхлут
C Блак Видов Баатархүү
D Ахмад Америк Баатархүү
E Төмөр Хүн Баатархүү