Бодлогууд

# Нэр
A Таавар Г.Мэндбаяр
B ОУ-ын олимпиад Баатархүү
C Графыг будах Г.Мэндбаяр
D Дайралт хийх үү эсвэл үгүй юу Г.Мэндбаяр
E Хоёртын хүснэгт Г.Мэндбаяр