Бодлогууд

# Нэр
A Мөрийтэй тоглоом Ним Баатархүү
B Графыг будах Г.Мэндбаяр
C Хоёртын хүснэгт Г.Мэндбаяр
D ОУ-ын олимпиад Баатархүү
E Дайралт хийх үү эсвэл үгүй юу Г.Мэндбаяр