Бодлогууд

# Нэр
A Да Винчигийн хүч Г.Мэндбаяр
B Scrambled [орчуулагдаж байгаа]
C Текстгүй Г.Мэндбаяр
D Росетта бодлого Г.Мэндбаяр
E Удирдлагаас гадуур Г.Мэндбаяр
F Үүнийг төгс хий! Г.Мэндбаяр
G Та бол мэргэшсэн Г.Мэндбаяр