Бодлогууд

# Нэр
A Цаг хүмүүс Баатархүү
B Зураг үзэх Г.Мэндбаяр
C Хүснэгт шахах Г.Мэндбаяр
D Агаарын шугам Г.Мэндбаяр
E Цагийн механизмтай бөмбөг Г.Мэндбаяр