Бодлогууд

# Нэр
A Факториал Адъяа
B Илэрхийлэл Баярхүү
C Хүснэгт Sugardorj
D Бэлэг Даариймаа
E Анхны тоон сегмент Даариймаа
F Домэйн нэр Даариймаа
G Зам тодруулах Энхгэрэл
H Ширээний боулинг Энхгэрэл
I Хүснэгтийг ангил Энхгэрэл