Бодлогууд

# Нэр
A Найрал Хөгжим Баатархүү
B Island Puzzle Орчуулах
C XOR тэгшитгэл Баатархүү
D Үйлдвэрийн засвар Г.Мэндбаяр
E Илгээмж хүргэлт Г.Мэндбаяр
F Урьдчилсан дарааллын шалгалт Г.Мэндбаяр