Бодлогууд

# Нэр
A Island Puzzle Орчуулах
B XOR тэгшитгэл Баатархүү
C Үйлдвэрийн засвар Г.Мэндбаяр
D Илгээмж хүргэлт Г.Мэндбаяр
E Урьдчилсан дарааллын шалгалт Г.Мэндбаяр
F Найрал Хөгжим Баатархүү