Бодлогууд

# Нэр
A Дахиад 25! Баатархүү
B Мүүр-ийн хууль Баатархүү
C Азтай тоонууд Баатархүү
D Зургаан өнцөгтүүд! Баатархүү
E Тэгш өнцөгт Г.Мэндбаяр
F Тусгай баг бүрдүүлэх Баатархүү
G Тугны уриалга Г.Мэндбаяр
H Сандлууд Баатархүү
I Машины зогсоол Г. Мэндбаяр
J Хуваагдах чанар Баатархүү
K Үл хуваагдах чанар Баатархүү
L Кодны учрыг олох Г.Мэндбаяр
M Эргүүлэлт Г.Мэндбаяр
N Урьдчилан таамаглах Г.Мэндбаяр
O Сум Г.Мэндбаяр
P Талбайг ол Г.Мэндбаяр
Q Пирамидууд Г.Мэндбаяр
R Тоглоом Баатархүү