Бодлогууд

# Нэр
A XOR тэгшитгэл Баатархүү
B Үйлдвэрийн засвар Г.Мэндбаяр
C Илгээмж хүргэлт Г.Мэндбаяр
D Урьдчилсан дарааллын шалгалт Г.Мэндбаяр
E Найрал Хөгжим Баатархүү
F Аралтай оньсого Баатархүү