Бодлогууд

# Нэр
A Заан М.Наранбат
B Шоколад Г.Мэндбаяр
C Цэцэг услах Баатархүү
D Олон хэрчмүүд Баатархүү
E XOR үйлдэл ба дуртай тоо Баатархүү