Бодлогууд

# Нэр
A Холбох/Таслах мод Г.Мэндбаяр
B Женагийн код Г.Мэндбаяр
C Петр ба цас үлээгч Баатархүү
D Ур чадварууд Баатархүү
E Хүзүүний зүүлт Баатархүү