Бодлогууд

# Нэр
A New Year and Days [орчуулагдаж байгаа]
B Шинэ он ба хуучин шинж чанар Баатархүү
C Шинэ жил ба даалуу Баатархүү
D Шинэ жил ба эртний мэргэ Баатархүү
E New Year and Three Musketeers [орчуулагдаж байгаа]
F Шинэ жил ба Цэвэрлэгээ Г.Мэндбаяр
G Шинэ жил ба бялуу Баатархүү
H Шинэ Жил ба Мартагдсан Мод Г.Мэндбаяр