Бодлогууд

# Нэр
A Төмөр замын вагонуудыг байрлуулах Баатархүү
B Lazy Student [орчуулагдаж байгаа]
C Хувиараа ажиллагчийн мөрөөдөл Г.Мэндбаяр
D Board Game [орчуулагдаж байгаа]
E Галактик хоорондын аялал Г.Мэндбаяр