Бодлогууд

# Нэр
A Зориглосон хүч Г.Мэндбаяр
B Илүү үхрийн хонх Г.Мэндбаяр
C Ээлжлэх ухаан Г.Мэндбаяр
D Модулын Арифметик Баатархүү
E Лиежес оф Лежендре Г.Мэндбаяр