Бодлогууд

# Нэр
A Ээлжлэх ухаан Г.Мэндбаяр
B Модулын Арифметик Баатархүү
C Лиежес оф Лежендре Г.Мэндбаяр
D Хивэгч амьтны хивэлт Г.Мэндбаяр
E Малчны этгээд зан Г.Мэндбаяр