Бодлогууд

# Нэр
A Витали ба Шөнө Г.Мэндбаяр
B Паша ба Утас Г.Мэндбаяр
C Дайчин ба Харваач Г.Мэндбаяр
D Макс ба Дугуй Г.Мэндбаяр
E Эдо ба Соронз Г.Мэндбаяр