Бодлогууд

# Нэр
A Дайчин ба Харваач Г.Мэндбаяр
B Макс ба Дугуй Г.Мэндбаяр
C Эдо ба Соронз Г.Мэндбаяр
D Хүсэлт Баатархүү
E Шулууныг хуваах Г.Мэндбаяр