Бодлогууд

# Нэр
A Мэйл алиасууд Г.Мэндбаяр
B Давхаргатай бялуу Г.Мэндбаяр
C Поликарпийн шилдэг бүтээл Г.Мэндбаяр
D Өргөн чөлөөнд ERDENI
E Хаалгатай бэлтгэл Г.Мэндбаяр
F Амтлагч ба Хүндэтгэлийн зоог Г.Мэндбаяр
G Ажилд авах Г.Мэндбаяр
H Аяллын хөтөч Г.Мэндбаяр
I Сугалаа Г.Мэндбаяр
J Цэвэрлэгч Робот Баатархүү
K Ажил гүйцэтгэх Г.Мэндбаяр
L Хөдөө аж ахуйн археологи Баатархүү
M Берландын такси Г.Мэндбаяр