Бодлогууд

# Нэр
A Олеся ба Родион Бат-Од
B Коля ба Таня Г.Мэндбаяр
C Марина ба Вася Г.Мэндбаяр
D Дима ба Лиза Г.Мэндбаяр
E Антон ба Ира Г.Мэндбаяр