Бодлогууд

# Нэр
A Дуу Энхлут
B Данс бүртгэл Энхлут
C Анхны тоо юу, Палиндром тоо юу Энхлут
D Симметрик ба Транситив Г.Мэндбаяр
E Шинэ Хэл Г.Мэндбаяр