Бодлогууд

# Нэр
A Илья ба диплом Даариймаа
B Паша ба цай Даариймаа
C Артур ба ширээ Даариймаа
D Виталий ба цикл Даариймаа
E Анн ба хагас-палиндром Даариймаа