Бодлогууд

# Нэр
A Ваня ба хүснэгт Даариймаа
B Ваня ба номнууд Э.Оргил-Эрдэнэ
C Ваня ба жинлүүр Э.Оргил-Эрдэнэ
D Ваня ба гурвалжингууд Э.Оргил-Эрдэнэ
E Ваня ба хаалтууд Даариймаа