Бодлогууд

# Нэр
A Майк ба факс Даариймаа
B Майк хөгжилдсөн нь Э.Оргил-Эрдэнэ
C Майк ба мэлхий Даариймаа
D Майк болон өндөр Энхлут
E Майк ба хөөс Даариймаа