Бодлогууд

# Нэр
A Майк ба мэлхий Даариймаа
B Майк болон өндөр Энхлут
C Майк ба хөөс Даариймаа
D Майк ба загас Э.Оргил-Эрдэнэ
E Майк ба найзууд Даариймаа