Бодлогууд

# Нэр
A Цэрэг ба гадил жимс Э.Оргил-Эрдэнэ
B Цэргийн тэмдэг Э.Оргил-Эрдэнэ
C Цэргүүд ба хөзрүүд Даариймаа
D Цэргүүд ба тоон тоглоом Даариймаа
E Цэргүүд ба түр чөлөө Даариймаа