Бодлогууд

# Нэр
A Энд таны зарыг байрлуулна Даариймаа
B Нугасны ан Даариймаа
C Идемпотент функцууд Даариймаа
D Супер баатрын ажил Даариймаа
E Графаар тоглов Даариймаа
F Эрэл хайгуул Г.Мэндбаяр