Бодлогууд

# Нэр
A Нууц кодтой цоож Даариймаа
B Сургуулийн дүн Даариймаа
C Мөсөн агуй Даариймаа
D Азгүй арал Даариймаа
E Хязгааргүй солилт Даариймаа