Бодлогууд

# Нэр
A Тавас ба Напас Даариймаа
B Тавас ба Саддас Даариймаа
C Тавас ба Карафс Солонго
D Тавас Малекас хоёр Даариймаа
E Тавас болон Пашмакс Энхлут