Бодлогууд

# Нэр
A Берландийн Уурхайчид Жавхлан
B Тусгай баг Э.Оргил-Эрдэнэ
C Хөлөгт тоглоом Э.Оргил-Эрдэнэ
D Дурсгалт байшин Энхлут
E Алдаа засах Бат-Од
F Өөрчилж нууцлах Бат-Од