Бодлогууд

# Нэр
A Панграмлеа Бат-Од
B Хоёр товчлуур Бат-Од
C Генийн эгнээ Бат-Од
D Кубууд Г.Мэндбаяр
E Энд тэндгүй нэмэх тэмдэг Даариймаа