Бодлогууд

# Нэр
A Тоглоом Энхлут
B1 Permutations [орчуулагдаж байгаа]
B2 Permutations [орчуулагдаж байгаа]
C Хоёр дахь үнийн өрсөлдөөн Г.Мэндбаяр
D1 Constrained Tree [орчуулагдаж байгаа]
D2 Constrained Tree [орчуулагдаж байгаа]
E1 Subarray Cuts [орчуулагдаж байгаа]
E2 Subarray Cuts [орчуулагдаж байгаа]
F1 Scaygerboss [орчуулагдаж байгаа]
F2 Scaygerboss [орчуулагдаж байгаа]
G1 Inversions problem [орчуулагдаж байгаа]
G2 Inversions problem [орчуулагдаж байгаа]
G3 Inversions problem [орчуулагдаж байгаа]