Бодлогууд

# Нэр
A Хамгийн бага бартаа Даариймаа
B Нууц цоож Даариймаа
C Багана устгах Даариймаа
D Ширээний теннис Бат-Од
E Үзэгдлүүдийг хуваарилах Даариймаа