Бодлогууд

# Нэр
A Вася ба хөл бөмбөг Даариймаа
B Вася ба бөх Солонго
C Вася ба сагсан бөмбөг Даариймаа
D Вася ба шатар Энхсанаа
E Вася ба олон гишүүнт Даариймаа