B. Хайрцаг чихэр

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Киберландын байшингуудад $4$ хайрцаг чихэр хадгалдаг эртний уламжлал бий. Хэрвээ чихэрний тооны арифметик утга, медиан, хязгаар нь тэнцүү байвал энэ тоог онцгой гэж үзнэ. Томъёолбол, ${x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}}$ ($x_{1}≤x_{2}≤x_{3}≤x_{4}$) тоон багцын арифметик утга нь , медиан нь , хязгаар нь $x_{4}-x_{1}$ байна. Арифметик утга ба медиан нь бүхэл тоо байх албагүй. Эдгээр 3 утга нь ижил бол хайрцаг "алдаа засах талбар" үүсгэх ба энэ талбар дахь кодонд алдаа гарахгүй болох юм.

Жишээлбэл, $1, 1, 3, 3$ тоонууд бол дээрхи нөхцөлийг хангах $4$ тоо болно. Учир нь тэдний утга, медиан, хязгаар нь бүгд $2$-той тэнцүү.

Жеффэд онцгой $4$ хайрцаг чихэр байгаа. Гэтэл түүнд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдов. Хэдэн хайрцаг алдагдаж, одоо ердөө $n$ ($0≤n≤4$) хайрцаг л үлджээ. Үлдсэн $i$-р хайрцганд $a_{i}$ тооны чихэр байв.

Одоо Фефф: Дээрхи нөхцөлийг хангаж байсан (утга, медиан, хязгаар нь тэнцүү), алдагдсан $4-n$ хайрцганд байсан чихэрний тоог олох арга байгаа болов уу? гэдгийг мэдэхийг хүсч байна.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь ганцхан $n$ ($0≤n≤4$) бүхэл тоог агуулна.

Дараагийн $n$ мөрүүд нь $i$-р хайрцганд байгаа чихэрний тоог илэрхийлэх $a_{i}$ ($1≤a_{i}≤500$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Гаралт

Гаралтын эхний мөрөнд ийм боломж байгаа бол "$YES$", байхгүй бол "$NO$" гэж хэвлээрэй.

Боломж байгаа бол нэмээд мөр тус бүр нь алдагдсан хайрцган дахь чихрийн тоог илэрхийлэх $b$ бүхэл тоог агуулах $4-n$ ширхэг мөрийг хэвлээрэй.

$b$ тоо тус бүр нь $1≤b≤10^{6}$ гэсэн тэнцэтгэл бишийг хангаж байх ёстой. Эерэг бүхэл тоон шийд байх юм бол дээрхи нөхцөлийг хангах $b$ тоо үргэлж олдоно. Олон хариулт байвал аль нэгийг хэвлэж болно.

Өгөгдсөн $a_{i}$ тоонууд оролтонд заавал үл буурах дарааллаар биш, харин дурын дарааллаар орж болно.

$a_{i}$ нь жинхэнэ багцдаа хамгийн бага $n$ нь заавал эхний байрлалд биш, харин аль ч байрлалд байж болно.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1
1
Гаралт
YES
3
3
Оролт
3
1
1
1
Гаралт
NO
Оролт
4
1
2
2
3
Гаралт
YES

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, $4$ хайрцганд байгаа чихэрний тоо $1, 1, 3, 3$ байж болно. Эдгээрийн арифметик утга, медиан, хязгаар нь бүгд $2$-той тэнцүү.

2 дахь жишээнд, алдагдсан чихэрний тоог олох боломжгүй юм.

3 дахь жишээнд, ямар ч хайрцаг алдагдаагүй ба нөхцөлийг хангах тоо байхгүй.

**$b$-г дурын дарааллаар хэвлэж болно.$

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...