Бодлогууд

# Нэр
A Үйлдвэр Энхгэрэл
B Үнэтэй нөөц Даариймаа
C Бит Chimedshirchin
D Хамгийн их утга Даариймаа
E Хачирхалтай эрэмбэлэлт Энхлут