C. Янз бүрийн сэлгэмэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$p$ сэлгэмэл нь $n$-с ихгүй $n$ ширхэг ялгаатай эерэг бүхэл $p_{1},   p_{2},   ...,   p_{n}$ дараалсан тоонуудыг агуулна. $n$ бол $p_{1},   p_{2},   ...,   p_{n}$ сэлгэмэлийн урт юм.

Чиний даалгавар бол $n$ урттай $p$ сэлгэмэлийг олох юм. Энэ нь яг $k$ ширхэг ялгаатай элементүүдтэй $|p_{1} - p_{2}|, |p_{2} - p_{3}|, ..., |p_{n - 1} - p_{n}|$ тоонуудын хэсэг.

Оролт

Нэг мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан эерэг бүхэл $n$, $k$ ($1 ≤ k < n ≤ 10^{5}$) тоонуудыг оруулна.

Гаралт

Сэлгэмэлийг бүрдүүлэх $n$ бүхэл тоонуудыг хэвлэнэ. Хэрвээ олон хариулт байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
Гаралт
1 3 2
Оролт
3 1
Гаралт
1 2 3
Оролт
5 2
Гаралт
1 3 2 4 5

Тэмдэглэл

$|x|$ нь $x$ тооны абсолют утгийг илэрхийлнэ.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...