F. Мета-Юниверс

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хязгааргүй үргэлжлэх нэгж нүдтэй хүснэгт авч үзье. Эдгээр нүднүүдийн зарим нь гарагууд юм.

Мета-юниверс $M = {p_{1}, p_{2}, ..., p_{k}}$ гэдэг нь гарагуудын олонлог юм. Дараахь нөхцлүүдийг хангах хязгааргүй урт мөр эсвэл багана байгаа гэж үзье: 1) Аль нь ч Мета-юниверс $M$-ийн гараг $p_{i}$-үүдийг агуулдаггүй; 2) Энэ багана эсвэл мөрийн аль ч талд нь $M$-ийн гараг оршин байгаа. Энэ тохиолдолд бид Мета-юниверсийг уг мөр эсвэл баганын хоёр талаар хоосон биш $M_{1}$ ба $M_{2}$ гэсэн хоёр Мета-юниверсүүдэд хувааж болно.

Уг хуваах үйлдлийг хийх боломжгүй Мета-юниверсийг Юниверс гэж нэрлэе. Бид уг үйлдлийг бүх Мета-юниверсүүд Юниверс болтол хийх болно.

Анхны Мета-юниверсийн гарагуудын байрлал өгөгдсөнөөр үүсч болох Юниверсүүдийн тоог ол. Мета-юниверсийг хуваах аргаас үл хамааран үүсэх Юниверсүүд тогтмол байна гэдгийг баталж болно.

Оролт

Эхний мөрөнд Мета-юниверсийн гарагуудын тоог илэрхийлэх $n$, ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) гэсэн бүхэл тоо байна.

Дараагийн $n$ мөр бүрт $i$ дэх гарагийн байрлалыг илэрхийлэх $x_{i}$ ба $y_{i}$, ($ - 10^{9} ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 10^{9}$) гэсэн бүхэл тоонууд байна. Гараг бүр ялгаатай нүдэнд байрлана.

Гаралт

Үүсэх Юниверсийн тоог хэвлэ.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 0
0 2
2 0
2 1
2 2
Гаралт
3
Оролт
8
0 0
1 0
0 2
0 3
3 0
3 1
2 3
3 3
Гаралт
1

Тэмдэглэл

Дараахь зурагт нэгдүгээр жишээг тайлбарласан байна:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...