E. Баганууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тарвага $n$ ширхэг дараалласан багана олов. $i$-р баганын өндөр нь $h_{i}$ байна. Тарвага $i_{1}$-р баганаас эхлээд $i_{2}$, ..., $i_{k}$ ($1 ≤ i_{1} < i_{2} < ... < i_{k} ≤ n$) багана хүртэл үсрэхийг хүсэв. Хэрвээ $i < j$ ба $|h_{i} - h_{j}| ≥ d$ бол $i$-р баганаас $j$-р багана хүртэл үсэрч чадна. $|x|$ нь $x$ тооны абсолют утга юм.

Тарваганы үсэрч чадах хамгийн урт дарааллыг олж хэвлэнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ба $d$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$, $0 ≤ d ≤ 10^{9}$) хоёр бүхэл тоо оруулна.

Дараагийн мөр нь $n$ ширхэг $h_{1}, h_{2}, ..., h_{n}$ ($1 ≤ h_{i} ≤ 10^{15}$) тоог агуулна.

Гаралт

Эхний мөрөнд үсэрч чадах хамгийн урт дарааллын тоо $k$ бүхэл тоог хэвлэнэ.

Хоёр дахь мөрөнд $k$ бүхэл тоо $i_{1}, i_{2}, ..., i_{k}$ ($1 ≤ i_{1} < i_{2} < ... < i_{k} ≤ n$) буюу үсрэх хамгийн урт хэмжээтэй дарааллын баганын индексийг хэвлэнэ. Хэрвээ үсрэх хамгийн урт хэмжээтэй дараалал нэгээс олон байгаа бол алийг нь ч хэвлэж болно.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
1 3 6 7 4
Гаралт
4
1 2 3 5 
Оролт
10 3
2 1 3 6 9 11 7 3 20 18
Гаралт
6
1 4 6 7 8 9 

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд тарвага $1$, $3$, $6$, $4$ өндөртэй $1$, $2$, $3$, $5$ багануудыг сонгосон. Өөр нэг $4$ урттай үсрэлтийн дараалал нь $1$, $2$, $4$, $5$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...