C. Ахмад тарвага

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ахмад тарвага түүний дайсан ахмад могойн эсрэг хийх асар том, чухал дайнд бэлдэж байна. Энэ дайнд түүнд тус бүр $4$-н сохор номингоос бүрдсэн $n$ цэргийн анги бий.

Эхлээд $i$ ($1 ≤ i ≤ 4n$) сохор номин бүрийг Декартын хавтгайд $(x_{i}, y_{i})$ цэгт байрлуулсан. Ахмад тарвага хэрвээ боломжтой бол зарим сохор номинг нүүлгэх замаар цэргийн ангиудыг цомхон болгохыг хүсдэг.

$i$ сохор номин бүрийн үүр нь $(a_{i}, b_{i})$ цэгт байрласан. Энэ $(a_{i}, b_{i})$ цэгээс нэг удаа цагийн зүүний эсрэг $90$ градус эргэхэд байрлал нь $(x_{i}, y_{i})$ болж өөрчлөгдөнө.

Хэрвээ $4$ сохор номин нь тэгийг агуулаагүй цэгүүдэд байрлаж байвал үүнийг цомхон анги гэнэ.

Цэргийн ангийг цомхон болгоход шаарлагатай нүүлгэлтийн хамгийн бага боломжит тоог олоход нь ахмад тарваганд туслаарай.

Оролт

Эхний мөрөнд цэргийн ангийн $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$) бүхэл тоо байна.

Дараагийн $4n$ мөрөнд $4$ ширхэг $x_{i}$, $y_{i}$, $a_{i}$, $b_{i}$ ($ - 10^{4} ≤ x_{i}, y_{i}, a_{i}, b_{i} ≤ 10^{4}$) бүхэл тоо байна.

Гаралт

$n$ ширхэг мөр хэвлэнэ. Хэрвээ $i$-р цэргийн анги цомхон болсон бол $i$-р мөр нь шаардлагатай нүүлгэлтийн хамгийн бага бүхэл тоог агуулна. Эсрэг тохиолдолд $i$-р мөрөнд $"-1"$ (Хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 1 0 0
-1 1 0 0
-1 1 0 0
1 -1 0 0
1 1 0 0
-2 1 0 0
-1 1 0 0
1 -1 0 0
1 1 0 0
-1 1 0 0
-1 1 0 0
-1 1 0 0
2 2 0 1
-1 0 0 -2
3 0 0 -2
-1 1 -2 0
Гаралт
1
-1
3
3

Тэмдэглэл

Эхний цэргийн ангийн хоёр эсвэл гурав дугаар сохор номинг нэг удаа нүүлгэж чадна.

Хоёр дугаар цэргийн ангийг цомхон болгож чадахгүй.

Гурав дугаар цэргийн ангийн сүүлийн гурван сохор номингийн нэгийг нь нэг удаа, хоёрыг нь мөн нэг удаа нүүлгэж чадна.

Дөрөв дүгээр цэргийн ангийн эхний сохор номинг хоёр удаа, гурав дугаар сохор номинг нэг удаа нүүлгэж чадна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...