Бодлогууд

# Нэр
A Компьютерийн гар Даариймаа
B Өтнүүд Даариймаа
C Ахмад тарвага Даариймаа
D Цэцэгс Даариймаа
E Баганууд Даариймаа
F Шоргоолжны колони Даариймаа