C. Тооцоолох

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$a$, $b$ бүхэл тоонуудаас бүрдсэн $a?b$ хялбар арифметик чамд өгөгдсөн ба $?$ нь дараах үйлдлүүдээс байна: '$+$' (нэмэх), '$-$' (хасах), '$*$' (үржих), '$/$' (бүхлээр хуваах) эсвэл '$\%$' (үлдэгдэлтэй хуваах).

Гаралт нь илэрхийллийн хариу байна.

Оролт

Оролт нь $a?b$ илэрхийллийг агуулсан нэг мөр байна. Эдгээр $a$, $b$ бүхэл тоо нь 1-ээс 999 хооронд, $?$ үйлдлийн тэмдэг нь: '$+$', '$-$' (ASCII code 45), '$*$', '$/$', '$\%$' байна.

Гаралт

Илэрхийллийн үр дүн болох нэг бүхэл тоо хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
123+456
Гаралт
579
Оролт
192/5
Гаралт
38
Оролт
945%19
Гаралт
14
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...