E. Алекс ба амаргүй ажил

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Энэ бүх асуудлыг уншсаны дараа та магадгүй Алексийг суут хүн гэж бодох байх. Энэ ч үнэн юм. Нэг өдөр тэр дараах даалгавартай ирсэн.

Бүхэл тоонуудаас бүрдсэн $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ дараалал өгөгдсөн. Та дараах нөхцлийг хангасан $b_{1}, b_{2}, ..., b_{4m}$, хамгийн урт дарааллыг хайж байгаа:

  • $b_{4k + 1} = b_{4k + 3}$, $k$ бүхэл тоо байх ёстой;
  • $b_{4k + 2} = b_{4k + 4}$, $k$ бүхэл тоо байх ёстой;
  • $b$ дараалал бол $a$ дарааллын дэд дараалал юм (дэд дараалал үргэлжилсэн байх албагүй).

Мөн эцэст нь... Алекс энэ амаргүй даалгаврыг Жоржд өгсөн ба Жорж чамд өгсөн. Даалгаврыг гүйцэтгэхэд Жоржд тусал.

Оролт

Эхний мөрөнд нэг бүхэл тоо $n$ $(1 ≤ n ≤ 5*10^{5})$ байна. Дарагийн мөрөнд $n$ бүхэл тооууд $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ $(1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9})$ байна.

Гаралт

Эхний мөрөнд бүхэл тоо $4m$-г хэвлэнэ. Энэ нь шаардсан $b$ дарааллын боломжтой хамгийн их урт юм. Хоёр дахь мөрөнд $4m$ бүхэл тоонууд $b_{1}, b_{2}, ..., b_{4m}$, байна. Энэ нь шаардсан дараалал юм. Хэрвээ олон оновчтой хариулт байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
3 5 3 5
Гаралт
4
3 5 3 5
Оролт
10
35 1 2 1 2 35 100 200 100 200
Гаралт
8
1 2 1 2 100 200 100 200
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...