Бодлогууд

# Нэр
A Жорж ба байр Даариймаа
B Федор ба шинэ тоглоом Даариймаа
C Жорж ба ажил Даариймаа
D Федор ба эссе Даариймаа
E Алекс ба амаргүй ажил Даариймаа