D. Өсөх дараалал

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петрд $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ бүхэл тоонуудын дараалал байна. Петр дарааллын бүх тоонуудыг $h$-тэй тэнцүүлэхийг хүсэв. Тэр "$[l, r]$" завсар дээр нэгийг нэмэгдүүлэх" үйлдэл гүйцэтгэж чадна: $l$-ээс $r$ (оруулаад) индекстэй дарааллын бүх элемент дээр нэгийг нэмнэ. Энэ үед Петр ямар ч элементийг завсрын эхлэлээр хоёр удаа хэзээ ч сонгохгүй. Үүнтэй нэгэн адил ямар ч элементийг завсрын төгсгөлөөр хоёр удаа хэзээ ч сонгохгүй. Өөрөөр хэлвэл $[l_{1}, r_{1}]$ ба $[l_{2}, r_{2}]$ хоёр завсрууд дээр нэгийг нэмсэн бол дараах тэнцэтгэл бишийг хангана: $l_{1} ≠ l_{2}$ ба $r_{1} ≠ r_{2}$.

Хэдэн ялгаатай аргаар дарааллын бүх элементийг $h$-тэй тэнцүүлэх вэ? Энэ аргуудын тоог $1000000007 (10^{9} + 7)$ модулиар хэвлэ. Тэдний нэг нь бусад аргад байхгүй завсар бол хоёр аргыг ялгаатай гэж үзнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд $n, h$ $(1 ≤ n, h ≤ 2000)$ хоёр бүхэл тоог оруулна. Дараагийн мөр нь $n$ ширхэг бүхэл $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ $(0 ≤ a_{i} ≤ 2000)$ тоонуудаас бүрдэнэ.

Гаралт

Нэг бүхэл тоо хэвлэнэ. $1000000007 (10^{9} + 7)$ модулиарх бодлогын хариу.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 1 1
Гаралт
4
Оролт
5 1
1 1 1 1 1
Гаралт
1
Оролт
4 3
3 2 1 1
Гаралт
0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...