Бодлогууд

# Нэр
A Антон ба үсэгнүүд Даариймаа
B Коля ба Тандем давтан Даариймаа
C Боря ба Ханаби Г.Мэндбаяр
D Андрей ба бодлого Даариймаа
E Артем ба массив Даариймаа