Бодлогууд

# Нэр
A Боря ба Ханаби Г.Мэндбаяр
B Андрей ба бодлого Даариймаа
C Артем ба массив Даариймаа
D Адам ба Мод Г.Мэндбаяр
E Гена ба хоёр дахь зай Даариймаа