Бодлогууд

# Нэр
A Дасгалууд Даариймаа
B Том хот Даариймаа
C Шидэт томъёолол Даариймаа
D Биатлоны зам Г.Мэндбаяр
E Будагт Женга Г.Мэндбаяр