Бодлогууд

# Нэр
A Хасагдах тойрог Энхлут
B Доголдол Г.Мэндбаяр
C Хөл бөмбөг Бат-Од
D Зальт Гена Бат-Од
E Квадрат хүснэгт Даариймаа