Бодлогууд

# Нэр
A Мэдээлэл сэргээх Г.Мэндбаяр
B Spyke-р ярилцах Даариймаа
C Жеопарди! Г.Мэндбаяр
D 2048 Г.Мэндбаяр
E Хоёр хэмжээст төөрдөг байшин Бат-Од